Eėn brein, twee hersenhelften die bij vrijwel alles wat we doen gelijktijdig worden ingeschakeld. Iedere hersenhelft heeft zijn eigen functies en ieder mens heeft een voorkeur voor linker óf rechter hersenhelft. Zonder te vergeten hoe complex het brein werkt, is het zinvol om te spreken van links-georiënteerd-denken en rechts-georiënteerd-denken.

Beelddenkers en dyslectici zijn juist sterk in dat rechts-georiënteerde-denken en je zou kunnen zeggen dat zij gemaakt zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw!

Maar ondertussen lopen zij binnen het links-georiënteerde onderwijs tegen allerlei problemen aan. Zij worden voortdurend aangesproken en getoetst op hun zwakkere kanten, en hun sterke kanten worden weinig gestimuleerd en niet op waarde geschat. Kinderen nemen dit persoonlijk: zij krijgen het gevoel dat zij niet slim genoeg zijn, dat er iets mis met hen is. Dit geeft verdriet, faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen. Voor een flink aantal kinderen leidt het zelfs tot vroegtijdig schoolverlaten.

Mijn toekomstbeeld is onderwijs waarin ieder kind tot zijn recht komt, waarin menselijke diversiteit de maat is. Waarin ieders creatieve potentieel tot ontplooiing en expressie kan komen. Waarin links-en rechts-georiënteerd- denken in harmonie en balans met elkaar zijn. Mijn visie is Whole Brain Learning.

Links of rechts?

Links-georiënteerd-denken

Links-georiënteerd-denken is sequentieel: het is informatieverwerking op volgorde en stap-voor-stap. Dit geldt voor alle talige activiteiten: spraak, lezen, schrijven. Links is detailgericht, analytisch en logisch. Ook houdt links vast aan wat ‘oud en vertrouwd’ is en neemt alles letterlijk.

Het reguliere onderwijs en de meeste toetsen zijn gevormd vanuit het links-georiënteerde-denken: de nadruk ligt op lezen, schrijven en spellen, op vaste richtlijnen volgen, feitenkennis onthouden en letterlijk reproduceren, en werken onder tijdsdruk.

Rechts-georiënteerd-denken

Rechts-georiënteerd-denken is gelijktijdig, gericht op het geheel en de context. Het houdt zich bezig met synthese en brede verbanden. Rechts kan in beeldspraak en metaforen denken, en is gericht op vernieuwing en exploratie.

Business leaders en onderwijsvernieuwers zien rechts-breinige kwaliteiten als de kernvaardigheden voor de 21ste eeuw: creatief en probleemoplossend vermogen, innovativiteit, samenwerking, visionair leiderschap, sociaal en ecologisch bewustzijn, en empathie.

contact

Neem gerust contact op voor meer informatie