Privacyverklaring Whole Brain Learning

Whole Brain Learning is een praktijk voor onderzoek naar beelddenken, begeleiding bij beelddenken en dyslexie, en studievaardigheden. Whole Brain Learning kan persoonsgegevens van u en uw kind verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van Whole Brain Learning en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonlijke gegevens verwerkt worden, met welk doel dat gebeurt en hoe uw privacy hierbij gewaarborgd wordt.

Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De ouders/verzorgers van de leerling geven toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van henzelf en hun kind door de samenwerkingsovereenkomst met Whole Brain Learning te ondertekenen.

Whole Brain Learning verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam van ouders/verzorgers
 • Naam van het kind en geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • School, groep
 • Ananmnesegegevens
 • Schoolrapporten, cito-en andere toetsgegevens van school, relevante onderzoeksverslagen van andere betrokken professionals
 • Gegevens vanuit toetsen en onderzoek afgenomen bij Whole Brain Learning
 • Aantekeningen over het verloop van de begeleiding en eventuele verslaglegging daarvan

Met welk doel worden deze persoonllijke gegevens verwerkt?

 • Optimale educatieve begeleiding van de leerling
 • Contact en uitwisseling van informatie met ouders/verzorgers
 • Facturering

Hoe worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Digitale informatie wordt versleuteld opgeslagen. Gegevens op papier worden bewaard in een afgesloten dossierkast.

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard zolang ze relevant zijn voor de begeleiding van de leerling. Na afronding van een begeleidingstraject worden de gegevens nog vijf jaar bewaard voor het geval dat een leerling opnieuw aangemeld wordt. Gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, worden tien jaar bewaard.

Beveiliging website en cookies

De website van Whole Brain Learning, www.wholebrainlearning.nl, is beveiligd met een SSLcertificaat. Het insturen van het contactformulier verloopt versleuteld. De gegevens worden naar Lidewij Besnard ge-e-maild. Whole Brain Learning gebruikt geen cookies.

Omgang met datalekken

Bij een ernstig datalek waarbij kans bestaat op nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens wordt dit binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Whole Brain Learning. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan lidewij.besnard@gmail.com. Whole Brain Learning reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Een accountantskantoor heeft inzage in de facturen. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Verder worden gegevens alleen gedeeld met derden op verzoek van en met toestemming van ouder/verzorger.
 • Gegevens worden nooit gebruikt of gedeeld voor commerciële doeleinden.
 • Alle door u verstrekte gegevens en informatie zijn vertrouwelijk. Soms wordt een praktijkgeval binnen een intervisiegroep besproken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

Tot slot…

Whole Brain Learning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lidewij.besnard@gmail.com

Whole Brain Learning is als volgt te bereiken

Vestigingsadres
Honingbijstraat 17
3061 VZ Rotterdam

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
50971301

Eigenaar
Lidewij Besnard. Lidewij Besnard is ook verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Telefoon
06-21397899

E-mailadres
lidewij.besnard@gmail.com