Kleuter- of beelddenkonderzoek stelt vast of de problemen die je kind ondervindt voortkomen uit beelddenken. Concrete adviezen geven handvatten voor ondersteuning van je kind zowel thuis als op school. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Ouders doen, bij voorkeur in samenspraak met school, een aanvraag voor onderzoek. Na een intakegesprek met de ouder(s) komt het kind voor het onderzoek dat ongeveer 2½ uur duurt. Bevindingen en advies worden vastgelegd in een verslag dat met de ouder(s) wordt besproken in een eindgesprek.

Voor meer informatie of een afspraak voor een kostenloos kennismakingsgesprek van een half uur, neem gerust contact op.

Het onderzoek

Kleuteronderzoek

Kalenderleeftijd en neuropsychologische leeftijd lopen niet altijd synchroon: een kind kan de kalenderleeftijd hebben om naar groep 3 te gaan, maar neuropsychologisch nog niet rijp zijn voor de cognitieve leerprocessen. Dit kan leiden tot onnodige leerproblemen. Bij kinderen met een aanleg voor beelddenken zien we vaak een wat vertraagde rijping.

Kleuteronderzoek bekijkt de leerrijpheid van je kind en stelt vast of de leervoorwaarden voor het lezen, schrijven en rekenen in groep 3 voldoende ontwikkeld zijn. Ook wordt een mogelijke voorkeur voor beelddenken gesignaleerd met het wereldspelmateriaal.

Beelddenkonderzoek

stelt vast of de problemen die je kind ondervindt voortkomen uit beelddenken. Concrete adviezen geven handvatten voor ondersteuning van je kind zowel thuis als op school. De inhoud van het onderzoek:

Wereldspel
Het materiaalgebruik en het spelproces tonen of er sprake is van beelddenken. Ook kunnen er in het wereldspel persoonlijkheidskenmerken naar voren komen.

Pedagogisch-didactisch onderzoek
geeft inzicht in het leer-en denkniveau van je kind en geeft relevante informatie voor eventuele begeleiding. Lezen, spelling en rekenen worden bekeken. Ook wordt een non-verbale intelligentietest afgenomen.

Onderzoek naar geheugen en leerstijlen
geeft de sterke en minder sterke leeringangen van je kind aan.

Onderzoek naar oogvolgbewegingen
bekijkt of de ogen goed samenwerken over de middenlijn en of verder onderzoek naar het visueel functioneren eventueel noodzakelijk is.

Contact

Neem gerust contact op voor meer informatie.