Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat een dyslectisch brein taal op een andere en minder efficiënte manier verwerkt dan een niet-dyslectisch brein. Daarom wordt dyslexie beschouwd als een neurologische stoornis. 

Stoornis vind ik een vervelend woord, want het heeft de bijklank van ‘er is iets mis met je’ en daar wil je toch geen kind mee opzadelen. Liever ga ik uit van het concept van neurodiversiteit, waarbij gedacht wordt in neurologische verschillen in plaats van stoornissen. Deze visie maakt ruimte voor de kwaliteiten en talenten die samengaan met dyslexie, zonder de problemen weg te wuiven. De brein-organisatie die enerzijds de oorzaak is van de dyslectische problemen, brengt anderzijds diverse talenten met zich mee.

Dyslexie bij Whole Brain Learning

Een brede visie op dyslexie

De huidige wetenschappelijke visie op dyslexie is dat fonologische tekorten de kern van dyslexie vormen. Dyslexie wordt in Nederland gedefinieerd als een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Deze definitie laat andere veel voorkomende problemen die samengaan met dyslexie buiten beschouwing, zoals moeite met.

 • alle automatiseringsprocessen
 • motorische coördinatie
 • visuomotoriek en schrijfmotoriek
 • hoofdrekenen
 • snelheid van informatieverwerking
 • tijdsbewustzijn, planning en ordening
 • concentratie en werkgeheugen
 • Emotionele bijeffecten van dyslexie zijn vaak faalangst en een laag zelfbeeld.

Door de ‘stoornis-visie’ blijven ook de kwaliteiten buiten beschouwing zoals:

 • conceptueel en origineel denken
 • creativiteit, kunstzinnigheid, muzikaliteit
 • sterke visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • empathie en intuitie

Dyslexie-begeleiding

In de dyslexie-begeleiding bij Whole Brain Learning worden lezen en spellen aangeleerd en getraind op een manier die aansluit bij de leerstijl van het kind. Daarbij worden de fonologische vaardigheden getraind. Ook de genoemde andere problemen krijgen hun plaats binnen de begeleiding. Dit is per kind verschillend. Net zo belangrijk binnen de begeleiding is dat het kind zich bewust wordt van zijn kwaliteiten. De pijlers van Whole Brain benadering zijn:

 • Veiligheid en verbondenheid
 • Ontspanning en stressregulering
 • Body/brein-integratie
 • Meervoudige Intelligentie
 • Zelfinzicht
Contact

Neem gerust contact op voor meer informatie.