Begeleiding is maatwerk en vindt bij voorkeur plaats in afstemming met school. Whole Brain Learning biedt hulp bij lezen, spellen, schrijven en rekenen, concentratieproblemen en faalangst ten gevolge van leerproblemen.

Essentiële onderdelen van de begeleiding

  • remedial teaching, waarbij wordt uitgegaan van de leerstijl van het kind
  • bewegingsoefeningen om de integratie van beide hersenhelften ėn van brein, lichaam en zintuigen te verbeteren
  • ontspanningsoefeningen

Hoe gaat het in zijn werk?

Als er een beelddenkonderzoek is afgenomen, vormt dat uitgangspunt voor de begeleiding. Is dat niet het geval, dan gaat het als volgt:

we beginnen met een intakegesprek, waarin we de ontwikkelings- en schoolgeschiedenis van je kind bespreken en waarin de hulpvraag helder gesteld wordt. Het kind is niet aanwezig bij dit gesprek. Naar aanleiding van de hulpvraag vindt in de eerste sessie een uitgebreide screening plaats. Indien noodzakelijk worden er didactische toetsen afgenomen op gebied van lezen, spellen en/of rekenen.

Na de screening stellen we in samenspraak doelen en begeleidingsperiode vast. Aan het eind van deze periode hebben we opnieuw een gesprek om te evalueren.

Aan het eind van elke sessie wordt nabesproken en oefenwerk meegegeven. Het is belangrijk om een aantal keer per week met de oefenstof te werken. De begeleiding vindt over het algemeen plaats onder schooltijd.

Whole Brain benadering

Veiligheid en verbondenheid

veiligheid en verbondenheid

Mijn eerste intentie is een warme, liefdevolle omgeving te bieden waarin je kind zich veilig en gesteund voelt; waarin het voelt: “Ik mag zijn wie ik ben.” Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor leerprocessen. Iets nieuws leren betekent altijd lichte (gezonde!) stress: je gaat onbekend terrein verkennen en je nieuwe dingen eigen maken. De randvoorwaarde daarvoor is dat je je veilig voelt binnen de leersituatie. Voor kinderen die al faalervaringen hebben gehad, geldt dat des te sterker.

Ontspanning en stressregulering

icon_21005

Kinderen met schoolproblemen kunnen flinke, soms chronische stress ervaren. Bij stress wordt het vecht/vlucht mechanisme geactiveerd dat gericht is op overleving: het bloed – dus de zuurstof en voedingsstoffen – trekt weg uit de hersenen en organen naar de armen en benen. De ogen richten zich op het scannen van de omgeving en kunnen moeilijk focussen. Het cortisol-gehalte neemt toe, en verhoogd cortisol gaat ten koste van leren, geheugen en concentratie. Langdurige stress vermindert dus het leervermogen. Bij Whole Brain Learning is stress-regulering een essentieel onderdeel van de begeleiding. Er wordt gewerkt vanuit kinderyoga en Brain Gym®.

Body/brein-integratie

Basic-Brain-icon.html-20

Optimale leerprocessen vragen een goede samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft, in coördinatie met beide lichaamskanten en de zintuigen. Ook vloeiende oogvolgbewegingen zijn van groot belang. We werken met Brain Gym® en Bal-A-Vis-X® (Balance-Auditory-Vision-eXercises). Bij alle leerprocessen wordt multi-sensorisch gewerkt: met inschakeling van meerdere zintuigen.

Meervoudige Intelligentie

icon_315

Whole Brain Learning gaat uit van het concept van Meervoudige Intelligentie. Intelligentie heeft vele facetten: naast de talige en logisch-mathematische intelligentie, hebben we ook de visueel-ruimtelijke, lichaams-kinesthetische, muzikale, inter-en intrapersoonlijke, en naturalistische intelligentie. Middels een vragenlijst wordt het intelligentie-profiel van een kind in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in de leerstijl van het kind.

Zelfinzicht

icon_21005

De problemen die beelddenkers en dyslectische kinderen op school ervaren, leiden vaak tot faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen. Als kinderen inzicht krijgen in hun leerstijl, in hun talenten ėn hun minder sterke kanten, en als zij begrijpen dat op school juist die minder sterke kanten aangesproken worden, dan is dat vaak een grote opluchting: “Ik ben niet dom! Er is niets mis met mij, integendeel!” Kinderen groeien in eigenwaarde en vertrouwen in eigen kunnen.

Contact

Neem gerust contact op voor meer informatie.