Beelddenken is een visueel-ruimtelijke, intuïtieve manier van denken. Beelddenkers denken primair in beelden en gebeurtenissen, niet in taal. Zij onthouden wat ze zien en ervaren, en vergeten wat ze horen. Beelddenken is snel en associatief. Informatie wordt niet op volgorde, maar gelijktijdig opgenomen en verwerkt.

In een oogopslag overzien beelddenkers het geheel en de verbanden binnen dat geheel, waarbij zij de details over het hoofd zien. Zij zijn creatief, denken out-of-the-box en zien originele oplossingen voor problemen. Juist complexe vraagstukken kunnen zij snel doorgronden. Veel kinderen met dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafdheid zijn ook beelddenkers.

Ondanks hun vele kwaliteiten kunnen beelddenkers het moeilijk hebben op school. Wil je weten of de (leer)problemen die jouw kind ondervindt samenhangen met beelddenken? Een beelddenkonderzoek kan daar antwoord op geven. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Beelddenker?

Checklist voor beelddenken

Je kind

 •  is creatief en fantasierijk
 •  ziet onverwachte, originele oplossingen voor problemen
 •  kan humoristisch en origineel uit de hoek komen
 •  kan vaak moeilijk verwoorden wat zij/hij bedoelt
 •  heeft moeite met het opvolgen van mondelinge instructie, heeft vaak herhaling nodig
 •  is empatisch en sensitief
 •  is gevoelig voor zintuiglijke prikkels, zoals harde geluiden of kriebeltruien
 •  speelt graag met Lego, Kapla e.d.
 •  heeft weinig tijdsbesef, maar goede ruimtelijke oriëntatie
 •  heeft moeite met planning en structuur
 •  is makkelijk afleidbaar
 •  kan opgaan in haar/zijn eigen belevingswereld
 •  heeft moeite (gehad) met leren lezen, spellen en schrijven
 •  heeft inzicht in rekenen, maar moeite met hoofdrekenen
 •  heeft moeite met automatisering, bijvoorbeeld van de tafels
 •  heeft een slordig handschrift
 •  presteert slechter onder tijdsdruk
 •  laat wisselende leerprestaties zien
 •  kan moeilijk omgaan met onverwachte veranderingen
 •  is een laatbloeier, komt langer wat kinderlijk over

Als je een groot aantal van deze kenmerken in jouw kind herkent, is er een goede kans dat zij/hij een beelddenker is. 

Leerproblemen

Het reguliere onderwijs is talig, stap-voor-stap en detailgericht en vaak moet gepresteerd worden onder tijdsdruk. Dit zijn juist de zwakkere kanten van de beelddenker. Daarbij worden de sterke kanten van de beelddenker, zoals creatieve expressie, de visuele capaciteiten en het originele denkvermogen veel minder aangesproken. Hierdoor kan een beelddenker problemen krijgen met

 • leren lezen en spellen
 • mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 • automatisering en vaste strategiehantering bij rekenen
 • verbale instructie volgen
 • aandacht en concentratie
 • ordening en (huiswerk)planning
 • hoofd-en bijzaken onderscheiden
 • zelfvertrouwen en motivatie
 • wisselende schoolprestaties
 • onderprestatie op toetsen

Sociaal-emotionele problemen

 • inflexibiliteit
 • paniek-of driftbuien bij onverwachte veranderingen
 • moeite met structuur in de tijd
 • moeite om zich aan regels te houden
 • moeite om complexere opdrachten te volgen
Contact

Neem gerust contact op voor meer informatie.